دفتر تهران

آدرس: تهران، خیابان بنی هاشم، خیابان خسروآبادی، نبش شبنم، پلاک 15

تلفن: 26327517 – 021
پشتیبانی فنی: 8363686 – 0910
فکس: 89773075 – 021
ایمیل: info@liftronic.ir
ایمیل پشتیبانی فنی: support@liftronic.ir

تماس با پرشیا لیفترونیک